Szukaj
Cena:
Dostępność:

Kategorie:
Skip Navigation Links.
Wydawnictwa:
Znaleźliśmy 0 produktów
Brak towarów spełniających kryteria wyszukiwania!
Znaleźliśmy 0 produktów

Request Details

Session Id:cnwoofsak123ysjxt3uxfpzlRequest Type:GET
Time of Request:2015-06-30 14:38:02Status Code:200
Request Encoding:Unicode (UTF-8)Response Encoding:Unicode (UTF-8)

Trace Information

CategoryMessageFrom First(s)From Last(s)
aspx.pageBegin PreInit
aspx.pageEnd PreInit0.0007430.000743
aspx.pageBegin Init0.0007740.000030
aspx.pageEnd Init0.0070540.006280
aspx.pageBegin InitComplete0.0070890.000035
aspx.pageEnd InitComplete0.0071080.000019
aspx.pageBegin PreLoad0.0071240.000016
aspx.pageEnd PreLoad0.0071690.000045
aspx.pageBegin Load0.0071850.000016
aspx.pageEnd Load0.3684930.361307
aspx.pageBegin LoadComplete0.3685380.000046
aspx.pageEnd LoadComplete0.3685970.000058
aspx.pageBegin PreRender0.3686130.000017
aspx.pageEnd PreRender0.3844870.015874
aspx.pageBegin PreRenderComplete0.3845320.000044
aspx.pageEnd PreRenderComplete0.3847200.000189
aspx.pageBegin SaveState0.4053440.020624
aspx.pageEnd SaveState0.4067560.001412
aspx.pageBegin SaveStateComplete0.4067890.000034
aspx.pageEnd SaveStateComplete0.4068060.000017
aspx.pageBegin Render0.4068220.000015
aspx.pageEnd Render0.4291310.022309

Control Tree

Control UniqueIDTypeRender Size Bytes (including children)ViewState Size Bytes (excluding children)ControlState Size Bytes (excluding children)
__PageASP.wyszukiwarka_szukaj_aspx10733000
    ctl00ASP.masterpage_sub_master10733000
        ctl00$ctl00ASP.masterpage_master10733000
            ctl00$ctl00$ctl10System.Web.UI.LiteralControl17000
            ctl00$ctl00$Head1System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead413700
                ctl00$ctl00$ctl00System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTitle7000
                ctl00$ctl00$ctl01System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta2400
                ctl00$ctl00$ctl02System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta5500
                ctl00$ctl00$ctl03System.Web.UI.HtmlControls.HtmlMeta7200
                ctl00$ctl00$ctl04System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink11200
                ctl00$ctl00$ctl11System.Web.UI.LiteralControl3200
                ctl00$ctl00$ctl05System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink7200
                ctl00$ctl00$ctl06System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink7800
                ctl00$ctl00$ctl12System.Web.UI.DataBoundLiteralControl543800
                ctl00$ctl00$litBaseUrlSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                ctl00$ctl00$litNoIndexSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                ctl00$ctl00$ctl13System.Web.UI.DataBoundLiteralControl19191160
                ctl00$ctl00$ctl07System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink5700
                ctl00$ctl00$ctl14System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl81000
                ctl00$ctl00$headSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder14000
                    ctl00$ctl00$head$ctl00System.Web.UI.LiteralControl6800
                    ctl00$ctl00$head$headSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder7000
                        ctl00$ctl00$head$head$ctl00System.Web.UI.DataBoundLiteralControl7080
                    ctl00$ctl00$head$ctl01System.Web.UI.LiteralControl200
            ctl00$ctl00$ctl15System.Web.UI.LiteralControl6100
            form1System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm10294200
                ctl00$ctl00$ctl08AjaxControlToolkit.ToolkitScriptManager000
                ctl00$ctl00$ucTopMenuASP.uc_uctopmenu_ascx51300
                    ctl00$ctl00$ucTopMenu$ucTopMenuASP.uc_ucmenu_ascx51100
                        ctl00$ctl00$ucTopMenu$ucTopMenu$LitMenuSystem.Web.UI.WebControls.Literal5117120
                    ctl00$ctl00$ucTopMenu$ctl00System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$ctl00$underTopMenuSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder694200
                    ctl00$ctl00$underTopMenu$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3900
                    ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelkaASP.uc_ucwyszukiwarkabelka_ascx688100
                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$Panel1System.Web.UI.WebControls.Panel362000
                            ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$HyperLink1System.Web.UI.WebControls.HyperLink16800
                                ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$Image1System.Web.UI.WebControls.Image10100
                            ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$tbxSzukanaFrazaSystem.Web.UI.WebControls.TextBox26600
                            ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorieASP.uc_uccombo_ascx115500
                                ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$UpdatePanel1System.Web.UI.UpdatePanel115300
                                    ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl00System.Web.UI.Control107300
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl01System.Web.UI.LiteralControl400
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$phLabelSystem.Web.UI.WebControls.PlaceHolder000
                                            ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$litLabelSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl02System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$litInputGroupStartSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$litPrefixSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl04System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ddlComboSystem.Web.UI.WebControls.DropDownList6162720
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl05System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ListBox1System.Web.UI.WebControls.ListBox0120
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl06System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$litInputGroupStopSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl07System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$RequiredFieldValidator1System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator000
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl08System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$RequiredFieldValidator2System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator000
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl09System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$sdsComboSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource01080
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl10System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$hfCssRequiredSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField16700
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl11System.Web.UI.LiteralControl200
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$hfCommandArgumentSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField17500
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl12System.Web.UI.LiteralControl9100
                                ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$cbxKategorie$ctl13System.Web.UI.LiteralControl200
                            ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$hlnkSzukajSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink2241120
                            ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$upKoszykSystem.Web.UI.UpdatePanel49000
                                ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$ctl00System.Web.UI.Control42700
                                    ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$ctl01System.Web.UI.LiteralControl2400
                                    ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$panKoszykSystem.Web.UI.WebControls.Panel38500
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2900
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$lnkKoszykSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink2411360
                                        ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$ctl03System.Web.UI.LiteralControl2200
                                    ctl00$ctl00$underTopMenu$ucWyszukiwarkaBelka$ctl04System.Web.UI.LiteralControl1800
                    ctl00$ctl00$underTopMenu$ctl01System.Web.UI.LiteralControl1800
                    ctl00$ctl00$underTopMenu$underTopMenuSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder200
                        ctl00$ctl00$underTopMenu$underTopMenu$ctl00System.Web.UI.LiteralControl200
                    ctl00$ctl00$underTopMenu$ctl02System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$ctl00$panBlokadaSerwisuInfoSystem.Web.UI.WebControls.Panel000
                    ctl00$ctl00$ctl16System.Web.UI.LiteralControl000
                    ctl00$ctl00$litBlokadaSerwisuInfoSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                    ctl00$ctl00$ctl17System.Web.UI.LiteralControl000
                ctl00$ctl00$ucBreadCrumbsASP.uc_ucbreadcrumbs_ascx000
                    ctl00$ctl00$ucBreadCrumbs$litBreadCrumbsSystem.Web.UI.WebControls.Literal02640
                ctl00$ctl00$contentSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder4745900
                    ctl00$ctl00$content$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3900
                    ctl00$ctl00$content$LitNaglowekSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                    ctl00$ctl00$content$ctl01System.Web.UI.LiteralControl1000
                    ctl00$ctl00$content$contentSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder4739600
                        ctl00$ctl00$content$content$ctl00System.Web.UI.LiteralControl600
                        ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromoASP.uc_ucmenu_ucmenupromo_ascx2293300
                            ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$ctl00System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl71300
                            ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenuSystem.Web.UI.WebControls.Repeater22008280
                                ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem356500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$litMenuZakladkaPoczatekSystem.Web.UI.WebControls.Literal46800
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl268720
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$hfLinkUrlSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField19500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$panDropdownMenuContentSystem.Web.UI.WebControls.Panel295100
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$ctl03System.Web.UI.DataBoundLiteralControl282935880
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$litMenuZakladkaKoniecSystem.Web.UI.WebControls.Literal500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem360800
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$ctl00System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$litMenuZakladkaPoczatekSystem.Web.UI.WebControls.Literal2100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl2931080
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$hfLinkUrlSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField21400
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$panDropdownMenuContentSystem.Web.UI.WebControls.Panel297500
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$ctl03System.Web.UI.DataBoundLiteralControl285336200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$litMenuZakladkaKoniecSystem.Web.UI.WebControls.Literal500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl01$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem412700
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$litMenuZakladkaPoczatekSystem.Web.UI.WebControls.Literal2100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl2931080
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$hfLinkUrlSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField20900
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$panDropdownMenuContentSystem.Web.UI.WebControls.Panel349900
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$ctl03System.Web.UI.DataBoundLiteralControl337743200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$litMenuZakladkaKoniecSystem.Web.UI.WebControls.Literal500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl02$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem297300
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$ctl00System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$litMenuZakladkaPoczatekSystem.Web.UI.WebControls.Literal2100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl3131320
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$hfLinkUrlSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField22500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$panDropdownMenuContentSystem.Web.UI.WebControls.Panel230900
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$ctl03System.Web.UI.DataBoundLiteralControl218727320
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$litMenuZakladkaKoniecSystem.Web.UI.WebControls.Literal500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl03$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem225400
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$ctl00System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$litMenuZakladkaPoczatekSystem.Web.UI.WebControls.Literal2100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl3061240
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$hfLinkUrlSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField23200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$panDropdownMenuContentSystem.Web.UI.WebControls.Panel1590800
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$ctl03System.Web.UI.DataBoundLiteralControl146717720
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$litMenuZakladkaKoniecSystem.Web.UI.WebControls.Literal500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl04$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem202900
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$ctl00System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$litMenuZakladkaPoczatekSystem.Web.UI.WebControls.Literal2100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl2941080
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$hfLinkUrlSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField21600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$panDropdownMenuContentSystem.Web.UI.WebControls.Panel1393800
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$ctl03System.Web.UI.DataBoundLiteralControl127015120
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$litMenuZakladkaKoniecSystem.Web.UI.WebControls.Literal500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl05$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem345200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$ctl00System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$litMenuZakladkaPoczatekSystem.Web.UI.WebControls.Literal2100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl3191400
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$hfLinkUrlSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField22800
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$panDropdownMenuContentSystem.Web.UI.WebControls.Panel2779800
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$ctl03System.Web.UI.DataBoundLiteralControl265633600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$litMenuZakladkaKoniecSystem.Web.UI.WebControls.Literal500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$repMenu$ctl06$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                            ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$ctl01System.Web.UI.LiteralControl1800
                            ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$sdsMenuSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource000
                            ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$ctl02System.Web.UI.LiteralControl5700
                            ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$hfSdsItemsCountSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField13500
                            ctl00$ctl00$content$content$ucMenuPromo$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
                        ctl00$ctl00$content$content$ctl01System.Web.UI.LiteralControl7000
                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarkaASP.uc_ucwynikiwyszukiwania_nowa_wyszukiwarka_ucwyszukiwarka_ascx2435700
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl00System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl173200
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucBreadCrumbsASP.uc_ucbreadcrumbs_ascx000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucBreadCrumbs$litBreadCrumbsSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl01System.Web.UI.LiteralControl2200
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$panKategoriaBanerHTML1System.Web.UI.WebControls.Panel000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl02System.Web.UI.LiteralControl000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$litKategoriaBanerHTML1System.Web.UI.WebControls.Literal000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl03System.Web.UI.LiteralControl000
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl04System.Web.UI.LiteralControl6500
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltryASP.uc_ucwynikiwyszukiwania_nowa_wyszukiwarka_ucwyszukiwarkafiltry_ascx1511200
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$panEtykietyFiltrSystem.Web.UI.WebControls.Panel0240
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repEtykietySystem.Web.UI.WebControls.Repeater000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl02System.Web.UI.LiteralControl000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$xdsEtykietySystem.Web.UI.WebControls.XmlDataSource000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl03System.Web.UI.LiteralControl000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$panCenaSystem.Web.UI.WebControls.Panel163200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl04System.Web.UI.LiteralControl7100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lblCenaSystem.Web.UI.WebControls.Label10700
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl05System.Web.UI.LiteralControl21200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lblCenaOdSystem.Web.UI.WebControls.Label18100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl06System.Web.UI.LiteralControl10200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$tbxCenaOdSystem.Web.UI.WebControls.TextBox19900
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl07System.Web.UI.LiteralControl10200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lblCenaDoSystem.Web.UI.WebControls.Label18100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl08System.Web.UI.LiteralControl10200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$tbxCenaDoSystem.Web.UI.WebControls.TextBox19900
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl09System.Web.UI.LiteralControl2200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$validSummarySystem.Web.UI.WebControls.ValidationSummary000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl10System.Web.UI.LiteralControl7400
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$panDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.Panel607100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl11System.Web.UI.LiteralControl7900
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lblDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.Label12200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl12System.Web.UI.LiteralControl8400
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.Repeater5676280
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem113300
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl16400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl00$chbxDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.CheckBox24800
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl3000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl00$hfIdDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField22700
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl12000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl00$lblDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.Label246280
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl9800
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl01System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem113300
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl01$ctl00System.Web.UI.LiteralControl16400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl01$chbxDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.CheckBox24800
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl01$ctl01System.Web.UI.LiteralControl3000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl01$hfIdDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField22700
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl01$ctl02System.Web.UI.LiteralControl12000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl01$lblDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.Label246280
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl01$ctl03System.Web.UI.LiteralControl9800
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl02System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem113300
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl16400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl02$chbxDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.CheckBox24800
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl3000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl02$hfIdDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField22700
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl12000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl02$lblDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.Label246280
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl9800
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl03System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem113500
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl03$ctl00System.Web.UI.LiteralControl16400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl03$chbxDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.CheckBox24800
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl03$ctl01System.Web.UI.LiteralControl3000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl03$hfIdDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField22700
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl03$ctl02System.Web.UI.LiteralControl12000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl03$lblDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.Label248280
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl03$ctl03System.Web.UI.LiteralControl9800
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl04System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem114200
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl04$ctl00System.Web.UI.LiteralControl16400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl04$chbxDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.CheckBox24800
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl04$ctl01System.Web.UI.LiteralControl3000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl04$hfIdDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField22700
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl04$ctl02System.Web.UI.LiteralControl12000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl04$lblDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.Label255400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$repDostepnosc$ctl04$ctl03System.Web.UI.LiteralControl9800
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl13System.Web.UI.LiteralControl1000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$sdsDostepnoscSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl14System.Web.UI.LiteralControl1400
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lbtnPokazSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton24900
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$panKategorieSystem.Web.UI.WebControls.Panel98100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl15System.Web.UI.LiteralControl7900
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lblKategorieSystem.Web.UI.WebControls.Label11700
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl16System.Web.UI.LiteralControl16500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$tvKategorieSystem.Web.UI.WebControls.TreeView485400
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl17System.Web.UI.LiteralControl5000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$upWydawnictwaSystem.Web.UI.UpdatePanel183600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl00System.Web.UI.Control175000
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1100
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$panWydawnictwaSystem.Web.UI.WebControls.Panel173300
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl19System.Web.UI.LiteralControl10400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$Label1System.Web.UI.WebControls.Label11300
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl20System.Web.UI.LiteralControl2200
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lbtnUsunFiltrWydawnictwaSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl21System.Web.UI.LiteralControl16200
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$tvWydawnictwaSystem.Web.UI.WebControls.TreeView492400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl22System.Web.UI.LiteralControl2600
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lbtnWydawnictwaWiecejSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl23System.Web.UI.LiteralControl2600
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$lbtnWydawnictwaMniejSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl24System.Web.UI.LiteralControl2600
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$hlnkIndeksWydawnictwSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink18200
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl25System.Web.UI.LiteralControl8600
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$hfIdWydawnictwaSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField19300
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl26System.Web.UI.LiteralControl1400
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$hfIdKategoriiSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField18900
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl27System.Web.UI.LiteralControl1000
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaFiltry$ctl28System.Web.UI.LiteralControl600
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl05System.Web.UI.LiteralControl5100
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$panKategoriaBanerHTML2System.Web.UI.WebControls.Panel000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl06System.Web.UI.LiteralControl000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$litKategoriaBanerHTML2System.Web.UI.WebControls.Literal000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl07System.Web.UI.LiteralControl000
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl08System.Web.UI.LiteralControl2000
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$panPodrecznikiWTrzyKlikiSystem.Web.UI.WebControls.Panel000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl09System.Web.UI.LiteralControl000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKlikiASP.uc_ucwynikiwyszukiwania_nowa_wyszukiwarka_ucwyszukiwarkapodrecznikiwtrzykliki_ascx000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$upPodrecznikiWTrzyKlikiSystem.Web.UI.UpdatePanel000
                                        ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl00System.Web.UI.Control000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl01System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$lblSzkolaSystem.Web.UI.WebControls.Label000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl02System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$cbxPodrecznikiSzkolySystem.Web.UI.WebControls.DropDownList0120
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl03System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$sdsPodrecznikiSzkolySystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource01080
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl04System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$lblKlasaSystem.Web.UI.WebControls.Label000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl05System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$cbxPodrecznikiSzkolyKlasySystem.Web.UI.WebControls.DropDownList0120
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl06System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$sdsPodrecznikiSzkolyKlasySystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource01080
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl07System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$lblPrzedmiotSystem.Web.UI.WebControls.Label000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl08System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$cbxPodrecznikiSzkolyKlasyPrzedmiotySystem.Web.UI.WebControls.DropDownList0120
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl09System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$sdsPodrecznikiSzkolyKlasyPrzedmiotySystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource01080
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl10System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$lblPodajDaneSystem.Web.UI.WebControls.Label000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl11System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$lbtnWyczyscSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl12System.Web.UI.LiteralControl000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$lbtnSzukajSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton000
                                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaPodrecznikiWTrzyKliki$ctl13System.Web.UI.LiteralControl000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl10System.Web.UI.LiteralControl000
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl11System.Web.UI.LiteralControl9300
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1ASP.uc_ucwynikiwyszukiwania_nowa_wyszukiwarka_ucwyszukiwarkasortowanie_ascx224600
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ctl00System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl54300
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$lblIlWyszukanychProduktowSystem.Web.UI.WebControls.Label146560
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ctl01System.Web.UI.LiteralControl5000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$lblSortowanieSystem.Web.UI.WebControls.Label22900
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ctl02System.Web.UI.LiteralControl1000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ddlSortowanieSystem.Web.UI.WebControls.DropDownList5772440
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ctl03System.Web.UI.LiteralControl1000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$sdsSortowanieSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource01080
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ctl04System.Web.UI.LiteralControl8800
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$lblNaStronieSystem.Web.UI.WebControls.Label21900
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1400
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ddlNaStronieSystem.Web.UI.WebControls.DropDownList306760
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1400
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$sdsNaStronieSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource01080
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie1$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl12System.Web.UI.LiteralControl11800
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwaniaASP.uc_ucwynikiwyszukiwania_nowa_wyszukiwarka_ucwyszukiwarkawynikiwyszukiwania_ascx91100
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ctl00System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl52900
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$repTowarSystem.Web.UI.WebControls.Repeater000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ctl01System.Web.UI.LiteralControl600
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$xdsTowarySystem.Web.UI.WebControls.XmlDataSource000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ctl02System.Web.UI.LiteralControl6600
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ucAlert1ASP.uc_ucalert_ascx158240
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ucAlert1$ctl00System.Web.UI.LiteralControl4600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ucAlert1$litTypSystem.Web.UI.WebControls.Literal3200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ucAlert1$ctl01System.Web.UI.LiteralControl200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ucAlert1$litZamkniecieSystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ucAlert1$ctl02System.Web.UI.LiteralControl200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ucAlert1$litTextSystem.Web.UI.WebControls.Literal5800
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ucAlert1$ctl03System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaWynikiWyszukiwania$ctl03System.Web.UI.LiteralControl15200
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl13System.Web.UI.LiteralControl12600
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2ASP.uc_ucwynikiwyszukiwania_nowa_wyszukiwarka_ucwyszukiwarkasortowanie_ascx224600
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ctl00System.Web.UI.ResourceBasedLiteralControl54300
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$lblIlWyszukanychProduktowSystem.Web.UI.WebControls.Label146560
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ctl01System.Web.UI.LiteralControl5000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$lblSortowanieSystem.Web.UI.WebControls.Label22900
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ctl02System.Web.UI.LiteralControl1000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ddlSortowanieSystem.Web.UI.WebControls.DropDownList5772440
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ctl03System.Web.UI.LiteralControl1000
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$sdsSortowanieSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource01080
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ctl04System.Web.UI.LiteralControl8800
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$lblNaStronieSystem.Web.UI.WebControls.Label21900
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1400
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ddlNaStronieSystem.Web.UI.WebControls.DropDownList306760
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1400
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$sdsNaStronieSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource01080
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWyszukiwarkaSortowanie2$ctl07System.Web.UI.LiteralControl4000
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl14System.Web.UI.LiteralControl11800
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanieASP.uc_ucwynikistronicowanie_ascx113300
                                ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$panKontrolkaSystem.Web.UI.WebControls.Panel113300
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$ctl00System.Web.UI.LiteralControl4600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$lbtnFirstSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton10500
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$ctl01System.Web.UI.LiteralControl1100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$lbtnPreviousSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton10900
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$ctl02System.Web.UI.LiteralControl2600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$lblCurrentSystem.Web.UI.WebControls.Label8200
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$ctl03System.Web.UI.LiteralControl1100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$lbtnNextSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton30700
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$ctl04System.Web.UI.LiteralControl1100
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$lbtnLastSystem.Web.UI.WebControls.LinkButton30600
                                    ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ucWynikiStronicowanie$ctl05System.Web.UI.LiteralControl1400
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl15System.Web.UI.LiteralControl22500
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$Image1System.Web.UI.WebControls.Image12900
                            ctl00$ctl00$content$content$ucWyszukiwarka$ctl16System.Web.UI.LiteralControl1000
                        ctl00$ctl00$content$content$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3000
                    ctl00$ctl00$content$ctl02System.Web.UI.LiteralControl1400
                ctl00$ctl00$ucStopka1ASP.uc_ucpozostale_ucstopka_ascx905300
                    ctl00$ctl00$ucStopka1$panStopkaSystem.Web.UI.WebControls.Panel905100
                        ctl00$ctl00$ucStopka1$ctl00System.Web.UI.LiteralControl5000
                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumnySystem.Web.UI.WebControls.Repeater8897280
                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem205600
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$panKolumnaZewSystem.Web.UI.WebControls.Panel202400
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$ctl01System.Web.UI.LiteralControl2400
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$panKolumnaWewSystem.Web.UI.WebControls.Panel188200
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$ctl02System.Web.UI.DataBoundLiteralControl68160
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$hfIdStopkaKolumnaSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField15500
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl5800
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.Repeater1429280
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem34900
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl00$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink210880
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl00$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl89200
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl00$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl01System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem36600
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl01$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl01$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink2271000
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl01$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl98320
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl01$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl01$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0520
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl01$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl02System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem36700
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl02$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink2281000
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl02$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl98320
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl02$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0520
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl03System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem34700
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl03$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl03$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink208880
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl03$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl88160
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl03$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl03$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$repStopkaPozycje$ctl03$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$sdsStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource0720
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl00$ctl07System.Web.UI.LiteralControl1400
                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem98200
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$ctl00System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$panKolumnaZewSystem.Web.UI.WebControls.Panel95000
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$ctl01System.Web.UI.LiteralControl2400
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$panKolumnaWewSystem.Web.UI.WebControls.Panel80800
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$ctl02System.Web.UI.DataBoundLiteralControl77280
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$hfIdStopkaKolumnaSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField15500
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$ctl03System.Web.UI.LiteralControl5800
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$repStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.Repeater346280
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$repStopkaPozycje$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem34600
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$repStopkaPozycje$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$repStopkaPozycje$ctl00$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink207720
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$repStopkaPozycje$ctl00$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl98320
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$repStopkaPozycje$ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$repStopkaPozycje$ctl00$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0520
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$repStopkaPozycje$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$sdsStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource0720
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl01$ctl07System.Web.UI.LiteralControl1400
                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem172600
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$panKolumnaZewSystem.Web.UI.WebControls.Panel169400
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$ctl01System.Web.UI.LiteralControl2400
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$panKolumnaWewSystem.Web.UI.WebControls.Panel155200
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$ctl02System.Web.UI.DataBoundLiteralControl79320
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$hfIdStopkaKolumnaSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField15500
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl5800
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.Repeater1088280
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem37300
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl00$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink2341120
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl00$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl96280
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl00$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0520
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl01System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem36400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl01$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl01$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink225960
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl01$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl97280
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl01$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl01$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0520
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl01$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl02System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem35100
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl02$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink212880
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl02$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl90200
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl02$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0440
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$repStopkaPozycje$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$sdsStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource0720
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl02$ctl07System.Web.UI.LiteralControl1400
                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem173300
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$ctl00System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$panKolumnaZewSystem.Web.UI.WebControls.Panel170100
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$ctl01System.Web.UI.LiteralControl2400
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$panKolumnaWewSystem.Web.UI.WebControls.Panel155900
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$ctl02System.Web.UI.DataBoundLiteralControl73240
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$hfIdStopkaKolumnaSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField15500
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$ctl03System.Web.UI.LiteralControl5800
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.Repeater1101280
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem36000
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl00$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink221880
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl00$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl99320
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl00$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0560
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl01System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem36500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl01$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl01$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink2261000
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl01$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl97280
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl01$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl01$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0520
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl01$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl02System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem37600
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl02$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink2371040
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl02$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl104400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl02$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0600
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$repStopkaPozycje$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$sdsStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource0720
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl03$ctl07System.Web.UI.LiteralControl1400
                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem62100
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$ctl00System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$panKolumnaZewSystem.Web.UI.WebControls.Panel58900
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$ctl01System.Web.UI.LiteralControl2400
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$panKolumnaWewSystem.Web.UI.WebControls.Panel44700
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$ctl02System.Web.UI.DataBoundLiteralControl6280
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$hfIdStopkaKolumnaSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField15500
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$ctl03System.Web.UI.LiteralControl5800
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$repStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.Repeater0240
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$sdsStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource0720
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl04$ctl07System.Web.UI.LiteralControl1400
                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem177900
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$ctl00System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$panKolumnaZewSystem.Web.UI.WebControls.Panel1747840
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$ctl01System.Web.UI.LiteralControl2400
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$panKolumnaWewSystem.Web.UI.WebControls.Panel1597640
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$ctl02System.Web.UI.DataBoundLiteralControl75240
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$hfIdStopkaKolumnaSystem.Web.UI.WebControls.HiddenField15500
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$ctl03System.Web.UI.LiteralControl5800
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.Repeater1165280
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl00System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem35900
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl00$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl00$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink220920
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl00$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl95280
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl00$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl00$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0480
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl00$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl01System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem33900
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl01$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl01$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink200800
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl01$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl84120
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl01$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl01$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal0360
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl01$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                            ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl02System.Web.UI.WebControls.RepeaterItem46700
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl02$ctl00System.Web.UI.LiteralControl3400
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl02$hlnkLinkSystem.Web.UI.WebControls.HyperLink0400
                                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl02$ctl01System.Web.UI.DataBoundLiteralControl04480
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl02$ctl02System.Web.UI.LiteralControl3500
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl02$litTekstSystem.Web.UI.WebControls.Literal3284560
                                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$repStopkaPozycje$ctl02$ctl03System.Web.UI.LiteralControl7000
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$ctl04System.Web.UI.LiteralControl2600
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$sdsStopkaPozycjeSystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource0720
                                        ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$ctl05System.Web.UI.LiteralControl2200
                                    ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$ctl06System.Web.UI.LiteralControl1800
                                ctl00$ctl00$ucStopka1$repStopkaKolumny$ctl05$ctl07System.Web.UI.LiteralControl1400
                        ctl00$ctl00$ucStopka1$ctl01System.Web.UI.LiteralControl1000
                        ctl00$ctl00$ucStopka1$sdsStopkaKolumnySystem.Web.UI.WebControls.SqlDataSource000
                        ctl00$ctl00$ucStopka1$ctl02System.Web.UI.LiteralControl1400
                    ctl00$ctl00$ucStopka1$ctl03System.Web.UI.LiteralControl200
                ctl00$ctl00$panelUpdateProgressSystem.Web.UI.WebControls.Panel43300
                    ctl00$ctl00$ctl18System.Web.UI.LiteralControl1500
                    ctl00$ctl00$UpdateProg1System.Web.UI.UpdateProgress34500
                        ctl00$ctl00$ctl09System.Web.UI.Control29000
                            ctl00$ctl00$ctl19System.Web.UI.LiteralControl12600
                            ctl00$ctl00$imgLoaderSystem.Web.UI.WebControls.Image7300
                            ctl00$ctl00$ctl20System.Web.UI.LiteralControl9100
                    ctl00$ctl00$ctl21System.Web.UI.LiteralControl1000
                ctl00$ctl00$ModalProgressAjaxControlToolkit.ModalPopupExtender000
                ctl00$ctl00$litTinyMCESystem.Web.UI.WebControls.Literal000
                ctl00$ctl00$litStatSystem.Web.UI.WebControls.Literal4546240
                ctl00$ctl00$footSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder1000
                    ctl00$ctl00$foot$ctl00System.Web.UI.LiteralControl600
                    ctl00$ctl00$foot$footSystem.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder200
                        ctl00$ctl00$foot$foot$ctl00System.Web.UI.LiteralControl200
                    ctl00$ctl00$foot$ctl01System.Web.UI.LiteralControl200
            ctl00$ctl00$ctl22System.Web.UI.LiteralControl2000

Session State

Session KeyTypeValue
id_uzytkownikaSystem.Int320
nazwa_uzytkownika<null><null>
id_podmiotu<null><null>
id_roli_uzytkownika<null><null>
id_magazynu<null><null>
IdSesjiSystem.Int322441828
wyszukiwarkawyszukiwarkawyszukiwarka

Application State

Application KeyTypeValue

Request Cookies Collection

NameValueSize

Response Cookies Collection

NameValueSize
ASP.NET_SessionIdcnwoofsak123ysjxt3uxfpzl42
idu 4
id_sesji244182816

Headers Collection

NameValue
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encodingx-gzip, gzip, deflate
Accept-Languageen-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3
Hostwww.ksiazki.org
User-AgentCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Response Headers Collection

NameValue
X-AspNet-Version4.0.30319
Set-CookieASP.NET_SessionId=cnwoofsak123ysjxt3uxfpzl; path=/; HttpOnly
Set-Cookieidu=; expires=Mon, 29-Jun-2015 12:38:02 GMT; path=/
Cache-Controlprivate
Content-Typetext/html

Form Collection

NameValue

Querystring Collection

NameValue
fraza9788374375542

Server Variables

NameValue
ALL_HTTPHTTP_ACCEPT:text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:x-gzip, gzip, deflate HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:en-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3 HTTP_HOST:www.ksiazki.org HTTP_USER_AGENT:CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
ALL_RAWAccept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 Accept-Encoding: x-gzip, gzip, deflate Accept-Language: en-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3 Host: www.ksiazki.org User-Agent: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/2/ROOT
APPL_PHYSICAL_PATHE:\ksiegarnia1.polanglo.pl\
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
AUTH_PASSWORD 
LOGON_USER 
REMOTE_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE256
CERT_SECRETKEYSIZE2048
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUERC=PL, O=Unizeto Technologies S.A., OU=Certum Certification Authority, CN=Certum Domain Validation CA SHA2
CERT_SERVER_SUBJECTC=PL, CN=ksiazki.org, E=informatyka@polanglo.pl
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH0
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1
HTTPSon
HTTPS_KEYSIZE256
HTTPS_SECRETKEYSIZE2048
HTTPS_SERVER_ISSUERC=PL, O=Unizeto Technologies S.A., OU=Certum Certification Authority, CN=Certum Domain Validation CA SHA2
HTTPS_SERVER_SUBJECTC=PL, CN=ksiazki.org, E=informatyka@polanglo.pl
INSTANCE_ID2
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/2
LOCAL_ADDR10.30.30.11
PATH_INFO/wyszukiwarka/szukaj
PATH_TRANSLATEDE:\ksiegarnia1.polanglo.pl\wyszukiwarka\szukaj
QUERY_STRINGfraza=9788374375542
REMOTE_ADDR107.22.87.205
REMOTE_HOST107.22.87.205
REMOTE_PORT56444
REQUEST_METHODGET
SCRIPT_NAME/wyszukiwarka/szukaj
SERVER_NAMEwww.ksiazki.org
SERVER_PORT443
SERVER_PORT_SECURE1
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.0
SERVER_SOFTWAREMicrosoft-IIS/8.5
URL/wyszukiwarka/szukaj
HTTP_ACCEPTtext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_ACCEPT_ENCODINGx-gzip, gzip, deflate
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEen-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3
HTTP_HOSTwww.ksiazki.org
HTTP_USER_AGENTCCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.34248